• Animace Fat

Podluží a Záhorí

Vítáme Vás na stránkách určených široké veřejnosti, které popularizují kroj Podluží a Záhorí, dvou sousedních (a také blízkých) národopisných oblastí oddělených v současné době nejen řekou Moravou, nýbrž i státní hranicí. Ta ale naštěstí v éře spojené Evropy není v běžném životě prakticky patrná, a proto nic nebrání kulturním či společenským kontaktům a rovněž vzájemnému poznávání - původních tradic i jejich dnešní podoby.

S tradicemi úzce souvisí kroj. Ještě v nepříliš vzdálené minulosti byl u obyvatel venkovských oblastí naprosto běžnou součástí jejich života. Kromě přirozeného základního dělení na mužský a ženský kroj se ve všedních dnech se používal jednoduchý kroj pracovní, pro slavnostní chvíle kroj zdobený. Specifickými krojovými prvky se pak od sebe odlišovaly rovněž lidové oděvy používané před svatbou a po ní. A existovaly taktéž varianty pro letní a zimní období. Kroj býval zároveň nejvýraznějším určujícím znamením příslušnosti v rodné obci, resp. kraji. Při návštěvě cizího prostředí se právě dle něj mohli setkávat lidé - krajané, kteří se před tím osobně neznali, v rodné obci pak kroj posiloval sounáležitost jejich občanů.

Našim cílem rozhodně není zabývat se lidovým oděvem po odborné stránce a do nejmenších podrobností. K tomu tu slouží, a jistě dobře, práce hned několika institucí na obou stranách hranice. My bychom rádi aspoň něco z té nevšední krojové nádhery představili třeba dětem, které se s ní na těchto stránkách mají možnost seznámit hravou formou, návštěvníkům obou regionů k doplnění jejich poznatků o místech, kam chtějí přijet, členům folklorních souborů, kteří tak mohou lépe poznat krojovou výbavu svých podlužáckých a záhoráckých kolegů či krajanům, žijícím v jiných regionech České a Slovenské republiky nebo v zahraničí, pro posílení pout k místům jejich dětství a mládí.

Pojďte s námi na virtuální procházku pestrým světem jihomoravských a jihoslovenských krojů! Poznáte, že je to cesta zajímavá a - pokud se tak již nestalo - možná Vám jeho krása v blízké budoucnosti učaruje i ve skutečném životě...

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků fondu mikroprojektu spravovaného regionem Bílé Karpaty.

loga

Malovaný kraj

Záhorské múzeum
Skalica