Autorský tím

Autorský tím

  • Mgr. art. Yvona Jandáková (grafický design)
  • PhDr. Eva Kovaříková (Malovaný kraj)
  • Mgr. Vojtěch Urbančík (Malovaný kraj)

Autori príspevkov

  • Bc. Adéla Hačundová (Městské muzeum a galerie Břeclav)
  • PhDr. Alena Káňová (Městské muzeum a galerie Břeclav)
  • Mgr. Róbert Svíba (Záhorské múzeum Skalica)
  • Mgr. Eva Svíbová (Záhorské múzeum Skalica)

Realizačný tím

  • EUROPRINTY spol. s r.o. (tlačové práce)
  • Pixelhouse s.r.o. - Zbyněk Nešpor (webmaster)
  • Ing. Libor Stránský (spracovateľ žiadosti pre výberové konanie)
Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků fondu mikroprojektu spravovaného regionem Bílé Karpaty.