Podluží a Záhorie

Vítame Vás na stránkach určených širokej verejnosti, ktoré popularizujú kroj Podlužia a Záhoria, dvoch susedných (a tiež blízkych) národopisných oblastí oddelených v súčasnej dobe nielen riekou Moravou, ale i štátnou hranicou. Tá ale našťastie v ére spojenej Európy nie je v bežnom živote citeľná, a preto nič nebráni kultúrnym či spoločenským kontaktom, rovnako i vzájomnému poznávaniu – pôvodných tradícií a ich dnešnej podoby.

S tradíciami úzko súvisí kroj. Ešte v nie príliš vzdialenej minulosti bol u obyvateľov vidieckych oblastí úplne bežnou súčasťou ich života. Okrem prirodzeného základného delenia na mužský a ženský kroj sa vo všedný deň používal jednoduchý pracovný kroj, pre chvíle slávnostné zasa kroj zdobený. Špecifickými krojovými prvkami sa potom odlišovali aj ľudové odevy používané pred svadbou a po nej. A existovali taktiež varianty pre letné a zimné obdobie. Kroj býval zároveň najvýraznejším určujúcim znamením príslušnosti k určitej obci, resp. regiónu. Pri návšteve cudzieho prostredia sa práve podľa neho mohli stretávať ľudia – krajania, ktorí sa predtým osobne nepoznali; v rodnej obci kroj posilňoval spolunáležitosť jej občanov.

Naším cieľom rozhodne nie je zaoberať sa ľudovým odevom po odbornej stránke a do najmenších podrobností. K tomu slúži, a určite dobre, práca hneď niekoľkých inštitúcií na oboch stranách hranice. My by sme radi predstavili aspoň niečo z tej nevšednej krojovej nádhery napríklad deťom, ktoré sa s ňou na týchto stránkach majú možnosť zoznámiť hravou formou; návštevníkom oboch regiónov k doplneniu ich poznatkov o miestach, kam chcú prísť; členom folklórnych súborov, ktorí tak môžu lepšie spoznať krojovú výbavu svojich kolegov z Podlužia a Záhoria či krajanom, žijúcim v iných regiónoch Českej a Slovenskej republiky alebo v zahraničí, pre posilnenie pút k miestam ich detstva a mladosti.

Poďte s nami na virtuálnu prechádzku pestrým svetom juhomoravských a západoslovenských krojov! Uvidíte, že je to cesta zaujímavá a – pokiaľ sa tak ešte nestalo – možno Vám jeho krása v blízkej budúcnosti učaruje i v skutočnom živote.

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků fondu mikroprojektu spravovaného regionem Bílé Karpaty.